Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

Актуално от ветеринарния свят

Научно становище за оценка на риска от повторно възникване на болестта син език (BTV-4) пo преживните животни на територията на Република България през 2020 г

Е-мейл Печат ПДФ

Научно становище за оценка на риска от повторно възникване на болестта син език (BTV-4) пo преживните животни на територията на Република България през 2020 г.

ПРОФ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Пълния текст на становището може да намерите ТУК

(Резюме)

Синият език (Blue tongue - BT) е инфекциозно, незаразно вирусно заболяване, причинено от вируса на син език (BTV). Вирусът принадлежи към семейство Reoviridae, род Orbivirus и има 30 серотипа. BT е заболяване, за което се подава информация, съгласно изискванията на FAO/OIE/EC и което има значително социално-икономическо значение за международната търговия с животни и животински продукти.

 

Целта е да се направи епидемиологична оценка на болестта син език в Европейския съюз за периода 2016-2020 г. и да се отговори на въпроса как вирусът на болестта син език (серотип BTV-4) оцелява в между епидемичните периоди в Европа и кои са механизмите, довели до новата му поява в страните от Балканския полуостров през 2020 г. Също така, да се направи оценка на риска за повторна поява на син език на територията на Р. България, в условията на изпълнение на Държавната профилактична програма (ДПП), включваща ваксинация на овцете и говедата с използване на ваксина срещу BTV-4.

Наличието на популации на неимунни животни, които не са обхванати от имунопрофилактичните мерки, създава предпоставки за поддържане на вирусна циркулация на определени епизоотични щамове в някои екологични ниши, които служат като постоянен източник на BTV инфекция в Европа. Понастоящем, това са онези държави и части от ЕС, в които ваксинационните програми срещу болестта син език (в случая BTV-4) не са задължителни или липсват.

Резултатите, получени от секвентния геномен анализ на изолата BTV-4 от Северна Македония, показват, че той има сходство ≥ 99% във всички 10 геномни сегмента с изолата BTV-4 от Гърция през 2014 г. Имунологично и двата изолата принадлежат на източната средиземноморска екосистема от щамове BTV-4 и изцяло покрива изолати от Гърция и Унгария на BTV-4 от епизоотията от 2014 г. и от остров Корсика - 2016 година.

Като се има предвид трансграничния характер на инфекцията, трайното благосъстояние във връзка с болестта син език може да бъде постигнато само чрез хармонизирани и синхронизирани регионални програми за ваксинация на чувствителни животни в засегнатите и съседните страни. Източно средиземноморските изолати на BTV-4 се характеризират с относителна антигенна стабилност. Анализът на епизоотологичните и молекулярно-биологични данни за изолатите на BTV-4 серотип в Гърция за периода 1979 – 2000 г. показва ниски нива на нуклеотидни разлики между щамовете, като авторите твърдят, че този вирус е значително стабилен и остава непроменен в продължение на години. Тези изолати са точно определени като "източни" серологични типове на вируса на болестта син език и произхождат от региона на Източното Средиземноморие, Югоизточна Гърция, включително остров Кипър, Близкия Изток и Израел. Този регион е важна екологична ниша за постоянната циркулация на този вирус и източник на периодично навлизане на вируса на болестта син език в Европа и на Балканите.

ЦОРХВ счита, че стадният имунитет на чувствителните преживни животни срещу BTV-4 след използване на BTVPUR AISap4-BG ваксина за повече от 5 години създава силен специфичен имунитет на популацията от податливи животни. Използваната ваксина "BTVPUR AISap4-BG" напълно покрива епизоотичния щам на BTV-4. Следователно, рискът от проникване на BT (BTV-4) в популацията от преживни животни на територията на Република България се оценява като незначителен или нисък. Като се има предвид трансграничния характер на инфекцията, трайното благосъстояние във връзка с болестта син език може да бъде постигнато само чрез хармонизирани и синхронизирани регионални програми за ваксинация на чувствителни животни в засегнатите и съседните страни.

 

Очаквайте новия брой на списание Ветеринарна сбирка

Е-мейл Печат ПДФ

vs_cover_1_2021

Очаквайте новия брой на списание Ветеринарна сбирка

В него ще намерите отново, както винаги интересни и полезни материали.
Тема на броя е ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ. Ще отбележим 140-та годишнина от рождението на проф. д-р Георги Павлов.
В СТРАНИЦИТЕ ЗА РАЗМИСЪЛ ще прочетете мисли на проф. Михни Люцканов, предизвикани от една нова книга.
В рубриката В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА ще имате възможност да надгратите и обогатите Вашите познания по отношение на:
• Коронавирусни инфекции при говеда;
• История и развитие на свинския грип;
• Листериоза при свинете;
• Коластрални антитела - ефикасно средство за имунопрофилактика и имунотерапия при COVID-19 и други опасни инфекции по хората и животните;
• Нормативни изисквания за провеждане на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина;
• Фармакокинетика на тулатромицина.
Ще Ви запознаем с нашите колеги от Ветеринарна клиника „М-Практис", гр. Горна Оряховица, които празнуват 10 годишнина.
Ще разберете кой е победителят от Викторина на списание „Ветеринарна сбирка" и едно интервю с нея.
Разбира се не сме пропуснали рубриката ЛЮБОПИТНО.
В МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО...Тези пусти троакари!
Има и МИНУТИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ.
В IN MEMORIAM с дълбоко прискърбие Ви съобщаваме, че почина проф. Жеко Байчев, като Ви припомняме някои моменти от неговия живот.
Евгени Макавеев
Председател на СВЛБ и
Отговорен редактор на списанието


 

Нова стратегия на FVE/Федерация на ветеринарите в Европа/ 2021-2025 „Ветеринарните лекари знаят, грижат се и допринасят"

Е-мейл Печат ПДФ

emblema strategia fve


Нова стратегия на FVE/Федерация на ветеринарите в Европа/ 2021-2025
„Ветеринарните лекари знаят, грижат се и допринасят"


Стратегията е разработена, отчитайки извънредните обстоятелства във връзка с пандемията Covid-19 и е приета през ноември 2020г. с единодушие от членовете на FVE.
Ренс ван Добенбърг, президент на FVE, казва: „Ако едно нещо е ясно от Covid-19, то това е значимостта на подхода „Едно здраве": взаимосвързаността и връзките между здравето на хората, животните и екосистемите. За ефективно справяне с предизвикателствата пред които ни изправи настоящата пандемия от решаващо значение е възприемането и разбирането за междусекторния и интердисциплинарен подход „Едно здраве". Именно това е отразено и е обект на новата ни стратегия. "
Повече от всякога европейската ветеринарна професия трябва да гледа в перспектива здраве на животните и хората, да обмисли и осъзнае всеобхватната картина, която се крие зад отделни здравни проблеми. Стратегията подчертава как ветеринарната професия допринася за здравето и благосъстоянието на животните и хората, но също така и към по-широките обществени очаквания и цели.
Пет приоритета са , определени в стратегията:
- Насърчаване на подхода „Едно здраве" и устойчивост на прилагането му;
- Укрепване на ветеринарната общност;
- Увеличаване на авторитета и репутацията на ветеринарната професия;
- Мониторинг на демографските аспекти, свързани с възрастта и местоположението на извършваните ветеринарни дейности, както и въвеждане на схеми за премиране на ветеринарните дейности.
- Въвеждане на нови технологи базирани на дигитализацията, оценката на рисковете и научния подход

Нанси Де Брийн, изпълнителен директор на FVE, добавя: „Като FVE - организация на ветеринарите в Европа, благодарим на всички, които помогнаха за разработването на тази стратегия. Надяваме се Стратегията да ви вдъхновява и мотивира. С тази силна стратегия ще продължим да защитаваме нашата страхотна професия. Вярваме, че като работим заедно и в партньорство, можем да постигнем целите му. "

 

 

https://fve.org/publications/fve-strategy-2021-2025-2/

 

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL