Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

Център за оценка на риска по хранителната верига - научни становища

Е-мейл Печат ПДФ

Център за оценка на риска по хранителната верига -  научни становища

  1. Научна оценка-анализ на риска от навлизане на територията на Р. България на ко̀и херпесвирусна инфекция по шарана
  2. Научно становище относно възможностите за водене на борба със синия език по дивите преживни животни, отглеждани в оградени площи на територията на Р. България през 2021г.
  3. Научно становище относно подходящия период за извършване на поголовна ваксинация срещу заболяването син език по преживните животни на територията на Р. България през 2021г.
  4. НАУЧНО СТАНОВИЩЕ: Оценка на ефективността на ваксиниране на прицелни животни (говеда, овце и кози) като мярка за контрол и ерадикация на заболяването Ку-треска
  5. НАУЧНО СТАНОВИЩЕ: Относно Оценка на риска от новата вълна на високо патогенна Инфлуенца а по птиците от щамове H5N8 и H5N2 в България през 2020 г.
  6. НАУЧНО СТАНОВИЩЕ: Оценка на риска от пренасяне и разпространение на вируса на Африканската чума по свинете от кръвосмучещи насекоми в Р. България
  7. СТАНОВИЩЕ относно риска за общественото здраве поради разпространение на вируса на Covid-19 от животновъдните обекти за отглеждане на норки за ценни кожи в Р. България