Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

Нова стратегия на FVE/Федерация на ветеринарите в Европа/ 2021-2025 „Ветеринарните лекари знаят, грижат се и допринасят"

Е-мейл Печат ПДФ

emblema strategia fve


Нова стратегия на FVE/Федерация на ветеринарите в Европа/ 2021-2025
„Ветеринарните лекари знаят, грижат се и допринасят"


Стратегията е разработена, отчитайки извънредните обстоятелства във връзка с пандемията Covid-19 и е приета през ноември 2020г. с единодушие от членовете на FVE.
Ренс ван Добенбърг, президент на FVE, казва: „Ако едно нещо е ясно от Covid-19, то това е значимостта на подхода „Едно здраве": взаимосвързаността и връзките между здравето на хората, животните и екосистемите. За ефективно справяне с предизвикателствата пред които ни изправи настоящата пандемия от решаващо значение е възприемането и разбирането за междусекторния и интердисциплинарен подход „Едно здраве". Именно това е отразено и е обект на новата ни стратегия. "
Повече от всякога европейската ветеринарна професия трябва да гледа в перспектива здраве на животните и хората, да обмисли и осъзнае всеобхватната картина, която се крие зад отделни здравни проблеми. Стратегията подчертава как ветеринарната професия допринася за здравето и благосъстоянието на животните и хората, но също така и към по-широките обществени очаквания и цели.
Пет приоритета са , определени в стратегията:
- Насърчаване на подхода „Едно здраве" и устойчивост на прилагането му;
- Укрепване на ветеринарната общност;
- Увеличаване на авторитета и репутацията на ветеринарната професия;
- Мониторинг на демографските аспекти, свързани с възрастта и местоположението на извършваните ветеринарни дейности, както и въвеждане на схеми за премиране на ветеринарните дейности.
- Въвеждане на нови технологи базирани на дигитализацията, оценката на рисковете и научния подход

Нанси Де Брийн, изпълнителен директор на FVE, добавя: „Като FVE - организация на ветеринарите в Европа, благодарим на всички, които помогнаха за разработването на тази стратегия. Надяваме се Стратегията да ви вдъхновява и мотивира. С тази силна стратегия ще продължим да защитаваме нашата страхотна професия. Вярваме, че като работим заедно и в партньорство, можем да постигнем целите му. "

 

 

https://fve.org/publications/fve-strategy-2021-2025-2/