Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

НАЦИОНАЛНО ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ БУЛВЕТ МЕДИКА – 2014

Е-мейл Печат ПДФ
images

Т Р А К И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СТАРА ЗАГОРА

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

НАЦИОНАЛНО ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

БУЛВЕТ МЕДИКА – 2014

Уважаеми колеги,

За девети пореден път Ветеринарномедицинският факултет при Тракийски университет, Стара Загора, ще бъде домакин на Националното ветеринарномедицинско изложение БУЛВЕТ МЕДИКА – 2014. То ще бъде открито на 10. 10. 2014 г. от 9.45 ч. в учебно-битовия комплекс на факултета в Студентския град.

В продължение на три дни повече от 35 фирми ще изложат пред потребителите – ветеринарни специалисти и животновъди нова и класическа гама от ветеринарномедицински препарати, диагностикуми, консумативи, диагностична и лабораторна техника, информационни и други продукти.

Паралелно с панаирната част са организирани и презентации и актуална лекционна програма по двете основни направления на клиничната ветеринарна медицина – „Болести по дребните животни“ и „Здравеопазване на продуктивните животни“. За целта са ангажирани университетски преподаватели и гост лектори от чужбина.

Гостите на изложението ще могат да разгледат и музейната сбирка на ветеринарното дело, както и да посетят специално организирана художествена изложба от дърворезба, дело на професор- ветеринарен лекар.

ДЕКАН НА ВМФ

Проф. двмн Михни Люцканов

програма

10. 10. 2014. (петък)

9.45 ч. Тържествено откриване на изложението

10.00 – 10.30 ч. Разглеждане на изложбените щандове от официалните гости

Тематична програма : Медицина на животните за компания

Място - Зала № 6 „Акад. Стефан Ангелов”

10.45 – 11.30 ч. Лекция: Практически аспекти на изкуственото осеменяване със свежа семенна течност при кучета. Лектор: гл. ас. д-р Антон Антонов

11.30 - 12.15 ч. Презентация на фирма „Лекоом АД“

12.15 – 13.00 ч. Лекция: Епилепсия при месоядните животни. Лектор: доц. д-р Румен Бинев, двм

13.00 - 13.45 ч. Обедна почивка

13.45 - 14.30 ч. Презентация на фирма „Биовет АД“ гр. Пещера

14.30 – 15.15 ч. Лекция: Диетично хранене на кучета и котки при уролитиаза. Лектор: гл. ас. д-р Крум Неделков, доктор

15.15-15.45 ч. Презентация на фирма „Сева Анимал Хелт България“

15.45 – 16.30 ч. Презентация на фирма „Инфинита“

16.30 - 18.00 ч Лекция: Атопичен дерматит при кучето – диагностика и лекуване. Лектор: д-р Илан Скорински.

[Canine Atopic Dermatitis - Diagnosis and Treatment. Lecturer: Dr Ilan Skorinsky, DVM, BVM&S.]

Тематична програма : Здравеопазване на продуктивните животни

Място - Зала № 7Проф. д.х.к. Боян Начев”

10.45-11.30 - Лекция: Основни аспекти на ехографската диагностика в управлението на репродуктивния процес при овцете. Лектор: доц. д-р Станимир Йотов, двм.

11.30 - 12.15 ч. Презентация на фирма „Биовет АД“ гр. Пещера

12.15 - 13.00 ч. Обедна почивка

13.15 - 14.00 ч. Презентация фирма Цар-05“

14.15-15.00 ч. Лекция: Актуално състояние на националната система за продължаващо обучение по ветеринарна медицина в Румъния. Лектор: доц. д-р MARIO CODREANU – първи заместник президент на Асоциацията на ветеринарните лекари в Румъния.

[Actual stage of national continuous system in veterinary medicine of Romania. Lecturer: Assoc. Prof. Dr. MARIO CODREANU - Prime Vice President of the General Association of Romanian Veterinarians (GARV)].

15.00 - 15.15 ч. Кафе – пауза

15.15 - 16.00 ч. Лекция: Менаджмънт на копитните болести при млечните крави. Лектор: проф. д-р Пламен Тројачанец

16.15 - 17.00 ч. Презентация на фирма

17.05 - 18.00 ч. Лекция: Задължителни моменти в лечението на неонаталните диарии по телетата. Лектор: гл. ас. д-р Пламен Маруцов

19.30. ч. Коктейл за участниците – р-т Верея /с покани/

11. 10 2014. (събота)

Тематична програма : Медицина на животните за компания

WCAVA - SEMINAR

Място - Зала № 6 „Акад. Стефан Ангелов”

09.00 – 10.00 ч. Регистрация

10.00 – 11.00 ч. Лекция: Approach to the acute abdomen I (GDV example).

Лектор: Prof. Daniel Brockman, BVSc, CertVR, CertSAO, DipACVS, DipECVS

11.00 - 12.00 ч. Лекция: Approach to the acute abdomen

Лектор: Prof. Daniel Brockman, BVSc, CertVR, CertSAO, DipACVS, DipECVS

12.00 - 13.00 ч. Лекция: Role of surgery in diseases of the extrahepatic biliary tract. Лектор: Prof. Daniel Brockman, BVSc, CertVR, CertSAO, DipACVS, DipECVS

13.00 - 14.30 ч. Обедна почивка

14.30 – 15-30 ч. Лекция: Management of acute feline urethral obstruction.

Лектор: Prof. Daniel Brockman, BVSc, CertVR, CertSAO, DipACVS, DipECVS

15.30 - 16.00 ч. Кафе пауза

16.00 – 17.00 ч. Лекция : Investigation and treatment of prostatic disease in the dog. Лектор: Prof. Daniel Brockman, BVSc, CertVR, CertSAO, DipACVS, DipECVS

17.00 - 18.00 ч. Лекция: Perineal rupture in the dog: investigation and treatment.

Лектор: Prof. Daniel Brockman, BVSc, CertVR, CertSAO, DipACVS, DipECVS

Тематична програма: Здравеопазване на продуктивните животни и коне

Място - Зала № 7Проф. д.х.к. Боян Начев”

9.00 - 9.45 ч. Лекция: Стоматология на коня – ново предизвикателство и перспективи пред ветеринарните лекари.

Лектори: проф. д-р Иван Борисов, двмн; ас. д-р Румен Ройдев.

9.45 -10.30 ч. Презентация на фирма Биоком Трендафилов ЕООД“

10.30 - 11.15 ч. Презентация на фирма „Биоком Плюс“

11.15 - 12.00 ч. Лекция: Син език при преживните животни. Епизоотологични особенности и влияние на екологичните фактори и коликоидните вектори за разпространение на болестта. Лектор: проф. д-р Георги Георгиев, двмн

12.00 - 13.00 ч. Обедна почивка

13.00 - 13.30 ч. Презентация на фирма „ СеваАнимал Хелт - България“

13.30 - 14.15 ч. Лекция: Ехография на сърце при коне. Лектор: гл. ас. д-р Сашо Събев

14.15 – 14.45 ч. Кафе - пауза

14.45 - 15.00 ч. - Презентация на фирма

15.15 - 16.00 ч. Лекция: Респираторната микоплазмоза – проблем на промишленото птицевъдство. Нови идеи за диагностика и контрол. Лектор: д-р А. Ангелов

Зала № 9 Проф. д-р Георги Павлов”

14.00 - 19.00 ч. Срещи на випуски, завършили Ветеринарномедицински факултет преди 10, 30 и 35 години.

12. 10 2014. (неделя)

Заседателна зала „Проф. д-р Димитър Димов”, ІІ ет., Ректорат

11.30 ч. Прием на Ректора на Тракийски университет и Декана на ВМФ за участващите в изложението фирми и лектори и закриване на изложението

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE