Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

Председателят на СВЛБ на среща с новия изпълнителен директор на БАБХ

Е-мейл Печат ПДФ
vetinst-building Председателят на Съюза на ветеринарните лекари в България д-р Михаил Бащавелов се срещна с новия изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. д-р Пламен Моллов. По време на близо едночасовата среща бяха разисквани въпроси, свързани с дейността на ветеринарномедицинската колегия, както и възможностите за решаване на редица проблеми, повдигани от съсловието в страната.
Дискутирани бяха възможности за насърчаване на административния капацитет и улесняване работата на ветеринарномедицинските кадри в агенцията. Отчетено бе , че ветеринарната дейност, е силно изразена в състава на БАБХ, като работата на колегията е запазила своя специфичен характер.
Поети бяха ангажименти в посока стимулиране на специалистите, с цел запазване на силните позиции на ветеринарната дейност в страната.