Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

Шеста Национална научна конференция на Българския фокален център на Европейския орган по безопасност на храните /EFSA/

Е-мейл Печат ПДФ
Untitled-1 VI-та Национална научна конференция на Българския фокален център на Европейския орган по безопасност на храните /EFSA/ се проведе на 16 октомври 2013г. в гр. София. Инициативата, организирана от Центъра за оценка на риска, към Българската агенция по безопасност на храните, бе с подчертано международно участие. Приоритетните проблеми, свързани с безопасността на храните, здравето на животните и растенията през 2012 и 2013 година в Европа, бе една от темите, разгледани от участниците във форума. Конференцията бе открита от проф. Бойко Ликов, директор на Цен¬тър за оценка на риска, БАБХ. Джефри Мун, представител на ЕFSA, разясни възможностите за научно сътрудничество и работата в мрежи. Хавиер Домингеш и Милен Георгиев, представители на Кралски ветеринарен колеж, Великобритания и Агенция по стандарти за храни, поставиха на разискване модернизираната инспекция на месото, основана на риска, на национално и европейско ниво.
В конференцията, със свои изказвания, взеха участие още проф. Запряна Денкова от Университета по хранителни технологии в Пловдив, доц. д-р Петър Петров, д-р Искра Томова, Яна Кандова и доц. Георги Николов от Националния център по заразни и паразитни болести, Сергей Иванов от „Център по биология на храните“ ЕООД, д-р Мая Макавеева, директор на Дирекция „Лабораторни дейности“ към БАБХ, д-р Марина Злотина /Департамент по земеделие на САЩ, Служба за контрол на животни и растения, Лаборатория за растителна защита и карантина, наука и технология, растителна епидемиология и оценка на риска/, Елена Шопова от Института по физиология на растенията и генетика, БАН, доц. Весела Кънчева от Института по органична химия с Център по фитохимия, БАН.
Доц. Емилия Иванова, ръководител секция „Екзотични и особено опасни инфекции” към Националния диагностично научно-изследователски ветеринарномедицински институт, представи възможностите за създаване на диагностична готовност на Националната референтна лаборатория за Африканска чума по свинете на НДНИВМИ.