Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

Ветеринари от Европа на двудневен симпозиум за хуманното отношение към животните

Е-мейл Печат ПДФ
544101_10200988874344870_925004362_n Председателят на Съюза  на ветеринарните лекари в България д-р Михаил Бащавелов взе участие в симпозиум на тема: „Стратегии в подкрепа подобряването на хуманното отношение към животните“.
Домакин на двудневната инициатива бе Факултетът по ветеринарна медицина към университета „Св. Кирил и Методи“ в Скопие, Република Македония. На срещата, организирана по Проект „Изследвания на хуманното отношение в обединена Европа“ /AWARE/, бяха представени информационни и обучителни материали, които могат да бъдат използвани за повишаване осведомеността, относно хуманното отношение към животните, за представяне на идеите за хуманно отношение, както и механизмите за информиране за съществуващите инициативи, включващи конференции, онлайн информация, публикации, комуникационни кампании и обучение на европейско ниво. Екипът по проекта се възползва от възможността да представи базата данни, която е предоставена вече на уеб сайта на AWARE.
Специално внимание бе отделено на възможното професионално обучение във връзка с прилагането на законодателството, касаещо хуманното отношение към животните.
Презентирани бяха материали, свързани с обучението по хуманно отношение към животните, като листовки, брошури и др., използвани в отделните региони на Европа, с цел подпомогне разработването на стратегия за рекламни и образователни дейности в източната част на ЕС.